Jonge Eritreeërs

Veel jongeren uit Eritrea vluchten op zeer jonge leeftijd uit hun land vanwege de politieke situatie. Dit land heeft een dictatoriaal regime. Er is geen persvrijheid, politieke vrijheid en godsdienstvrijheid. Jonge mensen moeten voor onbepaalde tijd in het leger. De jongeren zien dat niet zitten en vluchten. Ze laten alles achter zonder te weten wat hen te wachten staat. Een deel komt in Nederland terecht. Tussen 2015 en 2018 kregen 237 jonge Eritreeërs in Leeuwarden een ‘status’. Dat betekent dat ze hier mogen blijven. Een mooi gebaar van de gemeente. Natuurlijk zijn ze blij, maar het wonen in Nederland is voor hen ook een cultuurshock. Ik heb elf jonge Eritreeërs in hun eigen kamer of appartement opgezocht. In Eritrea leefden ze in een gezin, hier leven ze alleen. Ze voelen zich vaak eenzaam. Vrijwel elke jongere heeft de woonkamer op z’n Eritrees ingericht: veel posters over hun christelijk orthodoxe geloof en daarnaast kleden en gordijnen uit Eritrea. Buiten zijn ze Nederlander aan het worden, maar binnen willen ze ook nog Eritrees zijn.